Digitaal tekenen is vanaf nu mogelijk!

In samenwerking met de groep die het Sleepwetreferendum heeft opgezet is het vanaf heden mogelijk digitaal te tekenen voor een refendumaanvraag!!

KLIK HIER om DIGITAAL te TEKENEN!

We hebben in totaal al voldoende handtekeningen voor het doen van het inleidende verzoek, voor het definitieve verzoek hebben we nog enkele handtekeningen nodig of “veilig” te zitten.

De Provincie heeft verschillende scenario’s uitgewerkt in hun toekomstvisie, echter omvatten deze alleen maar krimp en versobering. De 4 scenario’s die door dhr. Keijmel zijn uitgewerkt bevatten ook nog autovervoer en besparen meer dan €50 miljoen t.o.v. de huidige situatie. Meer info vind u bij “Waarom moet de boot terug?”.

Daarom willen wij bij de Provincie het verzoek indienen om een Provinciale Volksraadpleging (Raadgevend Referendum) te houden waar het zal gaan over de vraag:

“MOET de provincie Zeeland op het Veer VLISSINGEN-BRESKENS autovervoer mogelijk maken als dit financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer over/onder de Westerschelde (nu WesterscheldeTunnel) hier onder lijdt?”

Met uw handtekening ondersteunt u dit verzoek aan de Provincie. Er zijn 1000 handtekeningen nodig voor het inleidende verzoek en 6000 voor het definitieve verzoek.

Alleen de handtekening van een stemgerechtigde (18+) inwoner van Zeeland is geldig!

 

Wilt u op papier tekenen, dan vragen wij u om de Handtekeninglijst te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

Boulevard 8, 4511AC, Breskens

Wij zoeken nog altijd fanatieke mensen door heel Zeeland om ons team te versterken, u kunt zich via ons email adres hiervoor opgeven.