Digitaal tekenen is vanaf nu mogelijk!

In samenwerking met de groep die het Sleepwetreferendum heeft opgezet is het vanaf heden mogelijk digitaal te tekenen voor een refendumaanvraag!!

KLIK HIER om DIGITAAL te TEKENEN!

We hebben in totaal al voldoende handtekeningen voor het doen van het inleidende verzoek, voor het definitieve verzoek hebben we nog enkele handtekeningen nodig of “veilig” te zitten.

De Provincie heeft verschillende scenario’s uitgewerkt in hun toekomstvisie, echter omvatten deze alleen maar krimp en versobering. De 4 scenario’s die door dhr. Keijmel zijn uitgewerkt bevatten ook nog autovervoer en besparen meer dan €50 miljoen t.o.v. de huidige situatie. Meer info vind u bij “Waarom moet de boot terug?”.

Daarom willen wij bij de Provincie het verzoek indienen om een Provinciale Volksraadpleging (Raadgevend Referendum) te houden waar het zal gaan over de vraag:

“MOET de provincie Zeeland op het Veer VLISSINGEN-BRESKENS autovervoer mogelijk maken als dit financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer over/onder de Westerschelde (nu WesterscheldeTunnel) hier onder lijdt?”

Met uw handtekening ondersteunt u dit verzoek aan de Provincie. Er zijn 1000 handtekeningen nodig voor het inleidende verzoek en 6000 voor het definitieve verzoek.

Alleen de handtekening van een stemgerechtigde (18+) inwoner van Zeeland is geldig!

 

Wilt u op papier tekenen, dan vragen wij u om de Handtekeninglijst te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

Boulevard 8, 4511AC, Breskens

Wij zoeken nog altijd fanatieke mensen door heel Zeeland om ons team te versterken, u kunt zich via ons email adres hiervoor opgeven.

Ruim voldoende handtekeningen voor het inleidende Verzoek (>3000), toch stellen wij dit verzoek nog uit.

Ruim voldoende handtekeningen voor het inleidende verzoek (>3000) tot een referendum, toch stellen wij dit verzoek nog uit.

Na 3 dagen hadden we al de 1000 handtekeningen, genoeg voor het inleidende verzoek en na 2 weken zaten we al op de helft met 3000 van de 6000 benodigde handtekeningen voor het definitief verzoek tot volksraadpleging. Ondanks de 1000 gehaald te hebben voor de deadline van 6 december hebben wij het inleidende verzoek nog niet gedaan en hier hebben wij de volgende redenen voor:
Wij willen dit met een andere volksraadpleging laten samenvallen, ons idee was met de 2e Kamerverkiezingen. De kosten voor een referendum zijn erg hoog als dit op zichzelf staat (Rotterdam afgelopen maand was €1,5Miljoen), dit vinden wij gezien wij streven naar een financieel betere en duurzamere oplossing onverenigbaar. Daarom moet het in onze ogen samenvallen.
Echter,….
als wij het inleidende verzoek hadden gedaan, zijn we van dat moment afhankelijk van de snelheid van het proces, d.w.z. afhankelijk van de ambtenaren, GS, PS van de Provincie Zeeland. Hier moet maar één iemand het proces vertragen en het referendum kan niet meer gelijk vallen met de 2e Kamerverkiezingen, want tussen het besluit en het referendum moet minimaal 10 weken zitten.
Dit betekend,….
dat in het ergste geval een referendum in de bouwvak zou kunnen vallen, waardoor de opkomst te laag is en al ons werk en jullie handtekeningen waardeloos zijn geworden, want ze zijn maar één maal bruikbaar.
Dus,…
Wij gaan het inleidende verzoek dan ook pas in 2017 indienden, op het best mogelijke moment.
En…
Blijven wij fanatiek doorgaan met handtekeningen te verzamelen. Op dit moment loopt het in de gemeente Sluis storm met handtekeningen, alle dorpsraden zijn hier actief mee bezig. Afgelopen weekend is men ook op Walcheren en Zuid-Beveland actief begonnen met het verzamelen van handtekeningen. Wij willen niet stoppen tot iedereen de mogelijk heeft gehad tot het zetten van zijn of haar handtekening. Wij hopen minimaal 10.000 handtekeningen uit geheel Zeeland op te halen!
Wij…
Zoeken nog steeds fanatieke mensen uit de rest van Zeeland (Walcheren/Z.Beveland/N.Beveland/Schouwen/Tholen)
Meer informatie over dit initiatief en hoe u kunt tekenen kunt u vinden op de website www.debootmoetblijven.nl, Facebook www.FB.me/DeBootMoetBlijven en Twitter @BootMoetBlijven

Meer dan 1000 handtekeningen in 3 dagen tijd!

Er zijn in 3 dagen tijd meer dan 1000 handtekeningen opgehaald door de dorpsraad van Breskens, de andere dorpsraden zijn hier ook mee bezig, dus we zijn goed op weg! Als iedereen van onze Facebookpagina één handtekeningenlijst vol krijgt, dan zijn we klaar!

Mocht u willen helpen, dan kan dat, stuur ons een email! Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om bij supermarkten in Zeeland handtekeningen te werven, we kunnen nog inleverpunten en tekenpunten gebruiken in de gehele provincie! Mail ons! of stuur een berichtje via onze Facebook.

We zijn los!

De eerste handtekeningenlijsten gaan rond! We zijn gemotiveerd bezig om zo snel mogelijk de handtekeningen te verzamelen! En iedere stemgerechtigde (18+) inwoner van Zeeland mag tekenen!

Download de handtekeningenlijst. // Download de informatiesheet.

Wil jij ook meehelpen? Wil u een inleverpunt worden? Wil je extra informatie? Mail mij dan op info@debootmoetblijven.nl

Voor directe technische en inhoudelijke vragen over het onderwerp/scenario waar wij ons op baseren, kunt u contact opnemen met de maker hiervan (ing. S.J.P. Keijmel) via +31 6 51426837

Wij posten zo snel mogelijk een adressenlijst van de inleverpunten!

grts

Ferry

Referendum 2017

Wij kunnen het bekend maken, wij gaan voor een referendum over het veer Vlissingen-Breskens!

Want,

Als het terug mogelijk maken van autovervoer op het Veer VLISSINGEN-BRESKENS door de Provincie financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer over/onder de Westerschelde (nu WesterscheldeTunnel) hier onder lijdt, moet de provincie dan niet voor deze optie gaan?

Kijk voor meer uitleg en de links naar de documenten bij Waarom moet de boot terug?