In de media

news2335x400

Hieronder vindt u een serie nieuwsberichten over het Veer en ons initiatief. Dit links naar de oorspronkelijke bron staat erbij vermeld!

PZC.nl 21 november

Al duizend handtekeningen voor terugkeer autoveer

BRESKENS – Al meer dan duizend kiesgerechtigde Zeeuwen hebben kenbaar gemaakt dat ze een Zeeuws breed referendum willen over de terugkeer van een autoveerverbinding tussen Breskens en Vlissingen. Ze hebben een petitie getekend voor zo’n referendum.

Suzan Boersma, voorzitter van de dorpsraad Breskens, heeft dit vandaag laten weten. De dorpsraad en ondernemers in Breskens hebben het initiatief genomen voor de handtekeningenactie die tot nu toe vooral in Breskens en omstreken is gevoerd.

Met duizend handtekeningen is een eerste mijlpaal bereikt. Daarmee kan bij de provincie een inleidend verzoek worden gedaan voor het houden van een referendum. Zesduizend zijn er nodig voor een definitief verzoek. Boersma verwacht dat dit aantal haalbaar is.

Als de zesduizend 5 december binnen zijn, is het mogelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 het referendum te houden; als het provinciebestuur daarmee instemt.

Het idee voor herstel van een autoveer is gebaseerd op een plan van Bressiaander Sebastiaan Keijmel. Hij heeft berekend dat het veer aanzienlijk goedkoper kan worden geëxploiteerd als er tweedehands, energiezuinigere autoveerschepen worden ingezet.

Dit artikel is afkomstig van de PZC-Site en terug te vinden onder deze link

 


Omroep Zeeland 18 November

Handtekeningenactie voor referendum fietsvoetveer (video)

BRESKENS – Een groep actievoerders wil dat de provincie een referendum houdt over de veerboot Vlissingen-Breskens. Ze willen via een burgerinitiatief afdwingen dat de provincie op zijn minst zo’n volksraadpleging overweegt.

Niet serieus’
De handtekeningenactie wordt onder meer gesteund door de dorpsraad van Breskens. Volgens Suzan Boersma van de dorpsraad neemt de provincie de bevolking niet serieus, dus moet dat via een referendum worden afgedwongen.
Handtekeningen
Om het onderwerp op de agenda te krijgen van Provinciale Staten hebben de actievoerders voor maandag duizend en over enkele weken zesduizend handtekeningen nodig, schrijven ze op debootmoetblijven.nl. Dus gaan ze nu van deur tot deur.
Verkiezingen
Als een meerderheid in Provinciale Staten voor een dergelijk referendum kiest, dan zou de Zeeuwse bevolking bij de Kamerverkiezingen in maart ook op het referendum kunnen stemmen. Dan krijgen de Zeeuwse stemmers de vraag voorgelegd of ze vinden dat er weer een autoboot moet komen.
Rendabel
De veerdienst kost te veel geld, dus werkt de provincie op dit moment aan een plan om het huidige fietsvoetveer weer rendabel te krijgen. Maar volgens de actievoerders houdt dat vooral in minder afvaarten en duurdere kaartjes. Daar zijn zij het niet mee eens.
Einde
De capaciteit zal door de maatregelen van de provincie dalen met 20 procent, zeggen ze. En dat zou volgens hen op termijn het einde betekenen van de veerdienst. Terwijl er volgens de actievoerders een goed alternatief op tafel ligt.
Elektrische boot
Ze verwijzen naar een eerder gepresenteerd plan van Sebastiaan Keijmel uit Breskens voor een elektrische boot, waarop ook plaats is voor auto’s. De Bressiaander heeft die plannen op eigen initiatief ontwikkeld. Die optie zou volgens hen op termijn goedkoper zijn, zonder verlies in capaciteit. Maar dat ziet de provincie niet zitten.
Protesten van oppositiepartijen 
Ondanks protesten van oppositiepartijen werden eerder deze maand in Provinciale Staten de plannen van het dagelijks provinciebestuur aangenomen. Dus van twee boten naar één en mogelijk duurdere kaartjes.

Dit artikel is afkomstig van de OmroepZeeland-Site en terug te vinden onder deze link

 


PZC.nl 18 november

Breskens wil referendum over veer: We worden niet serieus genomen

foto Wim Kooyman

BRESKENS – Ondernemers en de dorpsraad in Breskens willen een Zeeuws referendum over de toekomst van het fietsvoetveer. Ze willen via een burgerinitiatief afdwingen dat de optie om auto’s te vervoeren, op z’n minst ‘serieus’ onderzocht wordt. De Bressiaanders zijn een handtekeningenactie gestart.

De initiatiefnemers hopen zesduizend handtekeningen te verzamelen en daarmee het onderwerp op de politieke agenda van de Staten te krijgen. Die kan vervolgens besluiten om een referendum uit te schrijven.

De provincie besloot onlangs om vanaf 2024 met een nieuwe, grotere boot nog slechts eens per uur te gaan varen. “Een uitsterfconstructie”, vindt dorpsraadvoorzitter Suzan Boersma. Martiem deskundige Sebastiaan Keijmel uit Breskens presenteerde onlangs een plan voor een elektrische boot, waarop ook plaats zou zijn voor auto’s. Volgens Keijmel is die optie veel goedkoper.

“Maar daar willen ze niet eens naar kijken”, concludeert Boersma. “We worden als bevolking niet serieus genomen.” Het argument dat autovervoer met de boot ten koste zou gaan van inkomsten voor de Westerscheldetunnel, verwerpt ze. “Het gaat zo goed met de tunnel, beter dan verwacht. Dat komt niet aan op een paar auto’s. Bovendien gaat het om extra vervoer. Wij gaan vanuit Breskens nooit met de auto naar Vlissingen. Als er een boot zou varen, dan wel.”

Inwoners van Breskens gaan momenteel langs de deuren om steun te krijgen voor het initiatief. Stemgerechtigde Zeeuwen kunnen tekenen voor de actie. Boersma heeft ook de dorpsraden van andere West-Zeeuws-Vlaamse kernen ingeschakeld, en verwacht dat ook op Walcheren, in Vlissingen en Middelburg, handtekeningen worden ingezameld.

Dit artikel is afkomstig van de PZC-Site en terug te vinden onder deze link


PZC.nl 04 november

Provincie wil meer toeristen porren voor overtocht met fietsvoetveer

MIDDELBURG – Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens gaat vanaf 2019 minder varen om kosten te besparen. Onrendabele afvaarten worden geschrapt. Gedeputeerde Staten onderzoeken wel of ze meer toeristen voor de ferry kunnen porren. Dat zou tot meer inkomsten kunnen leiden. Dat heeft een meerderheid in Provinciale Staten vrijdag besloten.

Het fietsvoetveer is nu te duur. Jaarlijks worden 150.000 reizigers minder vervoerd dan werd aangenomen. Een Statenmeerderheid is dan ook voor het voorstel van het dagelijks provinciebestuur om vanaf 2024 een nieuw groter schip met ruimte voor 299 passagiers in te zetten dat één keer per uur afvaart. Nu is dat op piektijden elk half uur. De provincie wil tevens één van de bestaande ferry’s achter de hand houden voor noodgevallen. Vooruitlopend daarop worden vanaf 2019 kosten bespaard door onrendabele afvaarten te schrappen. Dat zou een kleine half miljoen euro moeten opleveren. Mogelijk worden ook de kaartjes duurder.

Toeristen

Het fietsvoetveer zet scholieren, forenzen en toeristen over. Met name uit de laatste doelgroep valt nog winst te behalen. Daarom dienden de coalitiefracties VVD, CDA, SGP en PvdA een amendement in, dat gedeputeerde Harry van der Maas spontaan overnam. Het idee is de toerist op de oevers én op de boot meer in de watten leggen. Dat betekent horecavoorzieningen op beide oevers, wachtlokalen met wifi, informatiepanelen en vlaggen. Om meer toeristen naar de ferry te trekken, is een stevige marketingcampagne nodig. Dat is volgens Van der Maas een taak van toeristische organisaties en het bedrijfsleven.

Uitstel

De oppositiepartijen wilden uitstel van het besluit. De Partij voor Zeeland, Zeeland Lokaal, 50 Plus, GroenLinks en SP vinden dat meer mogelijkheden moeten worden onderzocht zoals de aanschaf van elektrische schepen. Bressiaander Sebastiaan Keijmel, die maritieme techniek studeert aan de TU in Delft, is in de kwestie gedoken. Hij heeft volgens de vijf fracties een zinvol alternatief waarmee in dertig jaar 25 miljoen euro zou kunnen bespaard. Het amendement van de vijf kreeg onvoldoende steun in de Staten. Gedeputeerde Van der Maas zei overigens in het onderzoek naar de bouw van een nieuw schip een elektrisch aangedreven variant mee te nemen.

Volgens SP-Statenlid Ronald Viergever betekent de keuze voor een uurdienst in combinatie met een duurder kaartje het begin van het einde. “We snappen dat we op de kosten moeten letten, maar een uurdienst zal ten koste gaan van de leefbaarheid in West-Zeeuws-Vlaanderen.”

Dit artikel is afkomstig van de PZC-Site en terug te vinden onder deze link


Omroep Zeeland 04 November

Veerbootplan gaat door ondanks bezwaren oppositie

MIDDELBURG – De veerboot tussen Vlissingen en Breskens gaat vanaf 2019 één keer per uur varen en de provincie wil een nieuwe, grotere, zuinige veerboot aanschaffen die in 2024 in de vaart komt. Ondanks protesten van de oppositie, steunt een meerderheid van Provinciale Staten het voorstel van het dagelijks provinciebestuur.

Protesten oppositie
Met de steun van de coalitiepartijen haalden protesten van de oppositie niet veel meer uit. De Partij voor Zeeland diende samen met de SP, 50PLUS, GroenLinks en ZeelandLokaal een voorstel in om het besluit over de veerboot uit te stellen. Zij gaan niet akkoord met minder afvaarten en willen dat het provinciebestuur meer tijd neemt om met een beter uitgewerkt voorstel te komen.
Elektrische schepen
Die partijen willen dat de provincie ook serieus kijkt naar voorstellen van Sebastiaan Keijmel uit Breskens. Die heeft op eigen initiatief scenario’s uitgewerkt waarbij hij is uitgegaan van elektrische schepen. Die zouden volgens Keijmel twee keer per uur kunnen varen, misschien zelfs auto’s mee kunnen nemen, veel beter voor het milieu zijn en tot 25 miljoen euro goedkoper zijn dan de plannen van het provinciebestuur.
Geen auto’s
Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas wees de optie van auto’s aan boord van de nieuwe veerboot resoluut van de hand. “Het gaat om openbaar vervoer, en daarom hebben we besloten dat er geen auto’s mee kunnen varen.” Hij wees erop dat er forse investeringen nodig zijn om het mogelijk te maken dat auto’s aan boord kunnen en er weer af kunnen rijden. Bovendien is daar volgens hem extra personeel voor nodig.
2024
Provinciale Staten wilden ook weten of 2024 wel het beste moment is om een nieuwe veerboot aan te schaffen. Daarover zei Van der Maas dat 2024 het richtjaar is. “Maar we gaan uitzoeken wat echt het ideale moment is. Dat kan 2024 zijn, dat kan later zijn, maar het kan ook eerder zijn.”
Stemming
Uiteindelijk steunden behalve de coalitiepartijen ook de ChristenUnie, D66 en de PVV het voorstel. De PVV gaf in een stemverklaring nog aan het te betreuren dat er niet serieus wordt gekeken naar de alternatieven van Sebastiaan Keijmel.4 miljoen verlies
De maatregelen zijn nodig omdat de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens met verlies draait. De provincie moet ieder jaar 4 miljoen euro bijleggen. Er maken veel minder mensen gebruik van de boot dan was verwacht. Ook zijn er vaak technische problemen met de schepen, waardoor ze met enige regelmaat niet varen. Met één nieuwe boot wil het provinciebestuur garanderen dat de veerdienst ook in de toekomst kan blijven bestaan.
Meer reizigers
Het voorstel van het provinciebestuur kreeg steun van de coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA. Wel willen die partijen dat er zo snel mogelijk een marketing- en promotiecampagne wordt opgezet die ervoor moet zorgen dat er meer mensen met de boot meegaan.
Wifi
De coalitiepartijen willen ook kijken of de veerboot aantrekkelijker gemaakt kan worden voor toeristen. De komende tijd wordt onderzocht of er horeca kan komen bij de opstappunten in Breskens en Vlissingen. Ook is het de bedoeling dat er op korte termijn aan boord van de schepen wifi, oplaadpunten voor elekrische fietsen en catering kan komen.
Kaartjes mogelijk duurder
Ook willen CDA, PvdA, SGP en VVD laten onderzoeken of de kaartjes voor de veerboot duurder kunnen worden. Maar dat mag er van de coalitiepartijen niet voor zorgen dat het aantal passagiers op het fietsvoetveer nog verder afneemt.
Protesten oppositie
Met de steun van de coalitiepartijen haalden protesten van de oppositie niet veel meer uit. De Partij voor Zeeland diende samen met de SP, 50PLUS, GroenLinks en ZeelandLokaal een voorstel in om het besluit over de veerboot uit te stellen. Zij gaan niet akkoord met minder afvaarten en willen dat het provinciebestuur meer tijd neemt om met een beter uitgewerkt voorstel te komen.
Elektrische schepen
Die partijen willen dat de provincie ook serieus kijkt naar voorstellen van Sebastiaan Keijmel uit Breskens. Die heeft op eigen initiatief scenario’s uitgewerkt waarbij hij is uitgegaan van elektrische schepen. Die zouden volgens Keijmel twee keer per uur kunnen varen, misschien zelfs auto’s mee kunnen nemen, veel beter voor het milieu zijn en tot 25 miljoen euro goedkoper zijn dan de plannen van het provinciebestuur.
Geen auto’s
Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas wees de optie van auto’s aan boord van de nieuwe veerboot resoluut van de hand. “Het gaat om openbaar vervoer, en daarom hebben we besloten dat er geen auto’s mee kunnen varen.” Hij wees erop dat er forse investeringen nodig zijn om het mogelijk te maken dat auto’s aan boord kunnen en er weer af kunnen rijden. Bovendien is daar volgens hem extra personeel voor nodig.
2024
Provinciale Staten wilden ook weten of 2024 wel het beste moment is om een nieuwe veerboot aan te schaffen. Daarover zei Van der Maas dat 2024 het richtjaar is. “Maar we gaan uitzoeken wat echt het ideale moment is. Dat kan 2024 zijn, dat kan later zijn, maar het kan ook eerder zijn.”
Stemming
Uiteindelijk steunden behalve de coalitiepartijen ook de ChristenUnie, D66 en de PVV het voorstel. De PVV gaf in een stemverklaring nog aan het te betreuren dat er niet serieus wordt gekeken naar de alternatieven van Sebastiaan Keijmel.

Dit artikel is afkomstig van de OmroepZeeland-Site en terug te vinden onder deze link


PSDNET.nl 7 Oktober

‘Voorstel voetveer is sterfhuisconstructie’

De politieke discussie over de toekomst van het voetveer Vlissingen-Breskens is weer in volle gang. Gedeputeerde Staten willen één van de huidige twee SWATH-veerboten in 2024 vervangen door een groter schip. In de plaats van de huidige 186 personen, moet dit grotere schip een capaciteit hebben van 299 personen per overtocht. Met de nieuwe veerboot kan volstaan worden met een uursdienst, een SWATH dient dan als reserveboot.

‘Een sterfhuisconstructie’, stelt ingenieur Sebastiaan Keijmel uit Breskens. Al jaren mengt hij zich in het debat over het voetveer met doorberekende voorstellen. De Provincie wil nu een nieuw schip aanschaffen dat precies berekend is op het huidige aantal passagiers per uur. Groei in het aantal passagiers is hierdoor niet meer mogelijk en daar is Keijmel niet over te spreken.
Daarnaast stelt Keijmel dat het door de Provincie beoogde schip niet aan de eisen voldoet. ‘In hun voorstel staat bijvoorbeeld windkracht 7 vermeld als maximale windkracht, maar volgens het KNMI is het 5-10% van het jaar windkracht 7 of meer’, schrijft Keijmel.
Grote problemen zouden ontstaan wanneer het nieuwe schip in onderhoud is en de dienst uitgevoerd moet worden met de enige overgebleven SWATH-veerboot, met te lage capaciteit voor een uursdienst. ‘Vaste reizigers en scholieren zullen dan afhaken, wat onacceptabel is aangezien een heleboel hiervan geen alternatief hebben’, aldus Keijmel.

Alternatief voorstel

Een realistischere optie is volgens Keijmel de aanschaf van een Noors type veerboot. Naast 299 passagiers kunnen deze zeewaardige en groene schepen van het type Eira / Volda ook tot ongeveer 90 voertuigen vervoeren.

De Koningin Beatrix (1993), Eira (2002) en een SWATH-ferry (2004) vergeleken op schaal. Sebastiaan Keijmel uit Breskens pleit voor schepen zoals de Eira, waarbij ook plaats is voor auto's.

De Koningin Beatrix, Eira/Volda en een SWATH-ferry vergeleken op schaal.

Het meest gunstige scenario van Keijmel is op de lange termijn 25 miljoen euro goedkoper dan het voorstel van Gedeputeerde Staten. Het voordeligste scenario in het kort:

  • Vervanging van beide SWATH-schepen in 2019 door twee nieuwe elektrische schepen (type Eira/Volda) met een capaciteit van 299 passagiers en 90 voertuigen. De schepen voldoen in tegenstelling tot het schip uit het GS-voorstel wel aan de zeegangseisen voor de Westerschelde. Benut de mogelijkheid tot voertuigenvervoer en pas de haveninrichting hier minimaal op aan voor eenmalig 5 miljoen euro.
  • In deze dienstregeling biedt het eerste schip dagelijks een uursverbinding en kan het tweede schip in de ochtend- en avondspits of in het zomerseizoen extra afvaarten verzorgen. Toekomstige groei blijft in dit scenario mogelijk! Daarnaast is dit de enige optie waarvoor een eventuele marktpartij interesse zou tonen.

Uiteindelijk zal Provinciale Staten een beslissing nemen over het aanschaffen van een nieuwe veerboot.

Dit artikel is afkomstig van de PSDNET-Site en terug te vinden onder deze link

 


PZC.nl 06 Oktober

‘Veerdienst kan miljoenen euro’s goedkoper’

BRESKENS – In plaats van één nieuwe conventionele boot moet de provincie twee elektrische schepen aanschaffen voor de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Dat scheelt tientallen miljoenen euro’s. Dat betoogt Sebastiaan Keijmel uit Breskens. De student maritieme techniek aan de TU Delft heeft enkele scenario’s toegevoegd aan die van de provincie over de toekomst van de veerdienst. Als de huidige dienst met twee swaths wordt voortgezet, kost dat in dertig jaar tijd 178,6 miljoen euro.

De provincie vindt dat te veel en stelt daarom voor met ingang van 2019 een aantal onrendabele afvaarten te schrappen. Dat scheelt per jaar 460.000 euro. In 2024 wil de provincie een groter schip in gebruik nemen dat dan nog maar één keer per uur vaart. Dat zou tot 2048 een besparing van 25 miljoen euro opleveren.

Accu’s

Keijmel stelt voor de huidige veerdienst te handhaven, maar daarvoor twee elektrische schepen aan te schaffen. Die moeten groter zijn, vanwege het gewicht van de accu’s. Daardoor is er ruimte om negentig auto’s mee te nemen.

Door goedkopere brandstofkosten en hogere inkomsten (het tarief voor automobilisten zou gelijk moeten zijn aan de tol in de Westerscheldetunnel) komt Keijmel uit op een bedrag van 126 miljoen euro in dertig jaar, 27 miljoen minder dan het plan van de provincie. De aanpassing van de aanlanding voor auto’s is daar volgens hem in verrekend.

Keijmel presenteert zijn plan vrijdag in de Statencommissie economie.

Lees meer in de PZC van vrijdag.

Dit artikel is afkomstig van de PZC-Site en terug te vinden onder deze link