Wie zijn wij?

boemho2335x400

Wie zijn wij?

Nee, wij zijn niet de mensen op de foto, wij zijn een groep Burgers uit geheel Zeeland met verschillende achtergronden. Wij vinden dat er verandering moet komen. Wij zijn niet voor of tegen de veerverbinding (….ok, misschien toch wel een beetje voor), maar wij zijn voor een financieel goede en duurzame keuze met het oog op de toekomst. Wij zijn voor het behoud van de verbinding, de capaciteit en het aantal afvaarten. Als de politiek geen keuze kan of niet wil maken, omdat men 15 jaar geleden een foute keuze heeft gemaakt, dan is het woord nu aan de burgers van Zeeland!

Wij hebben ons gebaseerd op de extra ingekomen stukken van ing. S.J.P. Keijmel. Deze stukken zijn in de Provincie omarmt door de oppositie, terwijl de coalitie deze heeft genegeerd. Wij hebben dhr. Keijmel dan ook gevraagd om als technisch woordvoerder voor ons te spreken gezien zijn kennis op dit dossier. Uw wordt dan ook voor technische en inhoudelijke vragen naar hem doorverwezen (+31 6 51426837), voor overige vragen kunt u mailen naar info@debootmoetblijven.nl.

Stukken van ing. S.J.P. Keijmel

Stukken van de Provincie