Waarom moet de boot terug?

prinses-amalia2335x400

Sinds de invoering van het Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens is het bergafwaarts gegaan met deze veerverbinding. Mede door de politieke keuze van inkrimping van de dienst, prijsverhogingen en de slechte betrouwbaarheid van de schepen is de situatie slechter dan ooit tevoren.

De verbinding zelf staat niet ter discussie

De provincie zit vast aan de veerverbinding en zal deze moeten onderhouden. Men heeft wel invloed op de manier waarop de veerdienst wordt onderhouden, maar hier is politieke wil voor nodig.

De kosten van het huidige veer zijn €178 miljoen

De kosten van de huidige veerverbinding zijn door de provincie bij scenario-uitwerkingen geschat op €178 miljoen voor de komende 30 jaar. De enige oplossing waar de politiek mee komt is krimp, d.w.z. een uurdienstregeling, één groter schip en waarschijnlijk prijsverhoging! Als de plannen van de provincie uitgevoerd worden zoals ze er nu liggen, zal de capaciteit van de verbinding dalen met 20%. Er zijn nu al wachttijden en niet alleen in het hoogseizoen. Effectief zullen de plannen van de provincie het einde betekenen van de veerverbinding op lange termijn, een zogenaamde STERFHUISCONSTRUCTIE! Er is een alternatief, waarbij ook autovervoer betrokken wordt, maar dat wilt de politieke elite niet!

De kosten van een veer met autovervoer zijn €126 miljoen (2 schepen, op basis van de huidige dienstregeling)

Er zijn naast de scenario’s van de provincie 4 andere scenario’s door ing. S.J.P. Keijmel uitgewerkt, hierbij komt het gunstigste scenario uit op €126 miljoen en het is op de volgende punten beter dan het voorstel van de politiek:

 1. Financieel aantrekkelijker. Er is een aanzienlijke besparing, meer dan €50 miljoen ten opzichte van de huidige situatie en meer dan €25 miljoen ten opzichte van de politieke oplossing. Hierbij zijn extra kosten voor eventuele havenaanpassingen ook al meegenomen.
 2. Milieuvriendelijker. De gunstigste optie (elektrisch schip) is volledig CO2 neutraal en er is een grote reductie op CO2 dankzij een verminderd aantal gereden kilometers door gebruikmaking van het veer door auto’s. Dit past in het toekomstbeeld van een groene provincie.
 3. Wenselijker. Voor de bewoners, ondernemers, bedrijven en toeristen die gebruik maken van het veer is autovervoer op het veer wenselijk. Sluis is er in absolute zin nauwelijks op vooruit gegaan en in relatieve zin zelfs op achteruit en is dan ook negatief over het wegvallen van de veerverbinding voor auto’s en de komst van de WesterscheldeTunnel (Onderzoek TU Delft: Effecten van de WesterscheldeTunnel, in opdracht van de Provincie). Van en naar West-Zeeuws-Vlaanderen maakt men nu veel extra kilometers, dus meer kosten en men heeft extra reistijd nodig, wat de krimpregio niet ten goede komt.
 4. Samen met de WesterscheldeTunnel. Het autovervoer moet gezien worden als aanvulling op de WesterscheldeTunnel verbinding en schaden de inkomsten van het verkeer over/onder de Westerschelde niet. Dit geeft een extra verbinding voor hulpdiensten bij calamiteiten, daarnaast geeft dit meer en veiligere mogelijkheden voor gevaarlijk en uitzonderlijk transport. Het is het verhaal van “de bakker op de hoek” krijgt geen concurrent, maar opent een extra filiaal.
 5. Werkgelegenheid en Kennis. Autovervoer op het veer zorgt voor een betere bescherming van de werkgelegenheid bij de WesterscheldeFerry, aangezien er geen arbeidsplaatsen verloren gaan.
 6. Mobiliteit. Voertuigenvervoer op het veer zal zorgen voor een betere bereikbaarheid van West-Zeeuws-Vlaanderen door behoud van afvaarten, minder uitval en hogere bedrijfszekerheid. Dit voorkomt capaciteitsproblemen en wachttijden en komt de leefbaarheid in de krimpregio ten goede.
 7. Toekomstbestendigheid. De optie van dhr. Keijmel is toekomstbestendiger dan alle eerder aangedragen politieke opties, met het oog op de verder verscherpte milieu- en veiligheidseisen die in de (nabije) toekomst zullen worden geïmplementeerd en er blijft mogelijkheid tot groei, wat de kosten weer zal drukken.

De politiek

De politieke wil is er niet om van fouten uit het verleden te leren. Tijdens de commissie vergadering van 07-10-2016 en de Statenvergadering van 04-11-2016 is er niet inhoudelijk op de goedkopere en betere alternatieven ingegaan. Er zijn alleen argumenten gebruikt van “principekwestie”, “proefballonnen moeten we lek prikken”, “dit is terug in de tijd”, “ik heb zo’n elektrisch bootje op ’t Veerse Meer gezien en dat is toch niks” tot de vergelijking dat men hogere tarieven kan vragen voor de overtocht, want “toeristen gaan ook voor €5 met Paard en Wagen door Zierikzee”. De Provincie heeft al genoeg problemen met de begroting, er zijn problemen zoals Thermphos, de Sloeweg, Delta, de Traktaatweg, enzovoort en laat hier dus miljoenen liggen (of gooit miljoenen weg). Daarom willen wij de keuze terug bij de burgers gaan leggen.

Provinciale Volksraadpleging

Door alle dossiers kan de Provincie het zich niet veroorloven om op deze manier roekeloos met geld en burgers om te gaan, het gaat niet over een paar euro’s, maar over miljoenen en de toekomst van een verbinding in een krimpregio!

Daarom willen wij bij de Provincie het verzoek indienen om een Provinciale Volksraadpleging (Raadgevend Referendum) te houden waar het zal gaan over de vraag:

“MOET de provincie Zeeland op het Veer VLISSINGEN-BRESKENS autovervoer mogelijk maken als dit financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer over/onder de Westerschelde (nu WesterscheldeTunnel) hier onder lijdt?”

Wij  deze volksraadpleging tijdens een andere volksraadpleging plaats laten vinden om de organisatorische en financiële belasting voor de Provincie zo klein mogelijk te houden.

Met uw handtekening ondersteunt u dit verzoek aan de Provincie. De 1000 handtekeningen die nodig zijn voor het inleidende verzoek waren binnen 3 dagen gehaald en voor de 6000 van het definitieve verzoek zitten we al op de helft (>3000), we hadden dit het liefst al gehad tijdens de Tweedekamerverkiezingen, echter dit was te risicovol.

Wat kunt U doen?

 • Teken de handtekeningenlijst, laat de lijst rondgaan in familie/vriendenkring en lever deze in.
 • Wilt U een straat/wijk/dorp lopen, geef dit aan ons door en wij zorgen voor de lijsten voor u.
 • Wordt inlever/ontvangstpunt.
 • Volg en Like onze Facebookpagina www.FB.me/DeBootMoetBlijven en volg ons op Twitter via @BootMoetBlijven
 • Onze website delen op Social Media (Facebook/Twitter/Whatsapp/etc) www.debootmoetblijven.nl

Meer info, extra informatie en handtekeningenlijsten
www.debootmoetblijven.nl

Heeft u een vraag of wilt u ons ondersteunen of meehelpen? Stuur ons een email op: info@debootmoetblijven.nl